Politika e privatësisë

Me Politikat e Privatësisë ne do të qartësojmë se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë konsumatorëve të regjistruar në faqen tonë të internetit. Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për www.lesnamax.com dhe domenin. Nëse shfaqet ndonjë link tjetër qe ju lidhë me WEB site tjera, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale nga ato faqet të internetit.

Çdo përdorues pas regjistrimit dhe blerjes, deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.

Duke nënshkruar, të gjitha të dhënat personale që hynë në sistemin tonë nëpërmjet formularit të regjistrimit do të përdoren për qëllime të dorëzimit të produktit, zbatimi i pagesës, si dhe për t’ju informuar dhe reklamuar produktet dhe shërbimet e ofruara nga ne, në qoftë se ju keni zgjedhur këtë opsion dhe ajo është mbajtur sipas dispozitave të mbrojtjes së të dhënave personale dhe të mos lihen të palët e treta.

Informacionet që ne kemi nevojë për regjistrim dhe / ose për ato:

  • Emri dhe mbiemri
  • E-mail
  • Adresa për dërgimin e porosisë dhe
  • Numri i telefonit

Të dhënat që ne mbledhim dhe mbajmë, nuk do të publikohen, shiten ose dorëzohen tek një palë e tretë, përveç nëse autoritetet kompetente në mënyrën të përcaktuar nga legjislacioni i Republikës së Kosovës I kërkojnë.

LESNA MAX rezervon të drejtën për të përdorur IP adresën dhe të dhëna të tjera të përdoruesit për të zbuluar identitetin e tyre në rastin e zbatimit të ligjit dhe procedurave ligjore.
Në çdo moment ju mund të ndryshoni, përditësoni ose korrigjoni të dhënat e pasakta personale dhe informacionet.

LESNA ING AF ka adoptuar një politikë për sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave, e cila tregon angazhimin tonë për të mbrojtur privatësinë e konsumatorëve.
Me përjashtim të të dhënave të natyrës financiare, të gjitha informatat që ne mbledhim nga faqja e internetit janë ekskluzivisht për përdorimin tonë (marrëdhënie me klientët, me qëllim të përcjelljes, etj). Dhe ato nuk do ju kalohen të tjerëve për asnjë arsye. Nuk mbledhim ndonjë informacion të natyres financiare, si numri i kartës dhe kështu me radhë.
Të dhënat mbi kartën e kreditit dhe llogari bankare do të mbahen dhe përdoren vetëm nga Banka për pagesën e produkteve / urdhrave për kryerjen e transaksionit. Transaksioni në krye të produktit është i I përpunuar përmes kartës së kreditit dhe pagesa bëhet përmes portalit të Bankës. Portali përdor mbrojtje të avancuar te të dhënave dhe të gjitha proceset do bëhen nëpërmjet një lidhje të sigurt me bankën.

Të miturit nuk mund të japin të dhëna personale pa leje nga prindërit ose kujdestarët e tyre dhe ne nuk do angazhohemi pa vetëdijen e tyre për të mbledhë apo të përdorë të dhënat nga të miturit.

Ne kemi marrë të gjitha masat mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat personale të konsumatorëve në mënyrë që të minimizojmë rrezikun e qasjes së paautorizuar dhe keqpërdorimin e tyre.

Kjo politikë e privatësisë hyn në fuqi që Janar 2021.
Ndryshimet në politikën e privatësisë do të publikohen në faqen lesnamax.com 10 ditë para se të hyjnë në fuqi.

Shopping Cart
Scroll to Top